piątek, 6 lutego 2015

Spotkanie 06-02-2015

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, a z racji tego, że był to PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA po Mszy odbyła się adoracja, podczas której odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego i Litanię do bł.Karoliny. W homilii Ks.Asystent zwrócił uwagę na ważność funkcji rodziców w naszych rodzinach oraz na ich trudne zadania w wychowaniu  nas na dobrych obywateli i chrześcijan.
Następnie udaliśmy się do salki katechetycznej, gdzie odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego i poprosiliśmy Go o obecność podczas spotkania. Kolejnym punktem było rozważanie Pisma Świętego, a dokładniej Niedzielnej Ewangelii. ,,Pracowaliśmy" metodą Lectio Divina, co oznacza ,,czytanie duchowe". Każdy z nas SAMODZIELNIE zastanawiał się, co Bóg pragnie nam przekazać.
Po tym jakże ważnym punkcie ,,przeszliśmy" do realizacji tematu pod przewodnictwem Pauliny. Temat brzmiał ,,Jak postrzegają mnie inni"? Spotkanie pozwoliło nam odkryć cechy naszego charakteru, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Każdy z nas narysował jakiś symbol, rysunek, znak lub sytuację, które odzwierciedlają nasz charakter. Każda osoba losowała kartkę, kilkoma przymiotnikami opisywała właściciela rysunku podczas gdy reszta grupy musiała odgadnąć o kogo chodzi. :)
Następnie  spośród członków wybraliśmy osoby odpowiedzialne za sprawowanie pieczy nad poszczególnymi rzeczami. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w naszym KSMie brakuje osób odpowiedzialnych za najprostsze sprawy, takie jak: dbanie o porządek, prowadzenie kroniki oraz bloga,czy robienie zakupów na okolicznościowe spotkanie i akcje. W rezultacie w naszym oddziale pojawiły się 3 nowe funkcje:
- sanepidowy
- 2 sklepowe
- public relation/ artysta.
Dodatkowo kilka osób zgłosiło się do pomocy w istniejących już funkcjach.

Po długich dyskusjach Prezes i jego (równie ważny :D) zastępca zdali sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego, które miało miejsce kilka dni temu.
To spotkanie bez wątpienia było BARDZO OWOCNE i jest to zdanie wszystkich obecnych.

DUCH ŚWIĘTY DZIAŁA!!!


PS. Nazwy nowych funkcji wymyślaliśmy samodzielnie, więc nie należą do najciekawszych :P

P.K & O.R


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz