piątek, 4 kwietnia 2014

Spotkanie KSM 4 IV

Dzisiejsze spotkanie, które poprzedziła droga krzyżowa, uwieńczona Eucharystią miało charakter dyskusji, której głównym tematem było hasło i pozdrowienie organizacyjne. Przed rozpoczęciem burzliwych rozmów i wymian poglądów pomodliliśmy się wspólnie, a następnie po krótkim wstępie podczas którego, przedstawiliśmy krótką scenkę, w której wszyscy próbowali przekonać "lenia" do udziału w przygotowaniach 5-lecia oddziału wykorzystując silne argumenty, przeszliśmy do sedna, gdzie mówiliśmy m. in. o cnocie, nauce, pracy czy też o służbie. Na zakończenie i podsumowanie tematu został przytoczony fragment przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji w Wielką Sobotę, skierowane do przedstawicieli KSM-u. Następnym punktem naszego spotkania było omówienie spraw bieżących, tj. przygotowanie do akcji "palma" oraz Triduum Paschalne.

Fragment przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II
Bardzo dobrze, że usłyszałem dzisiaj tutaj to dawne KSM–owskie “gotów”. Pamiętam sprzed wojny. Pamiętam także z okresu powojennego to słowo takie bardzo zwięzłe, wiele mówiące. To jest właśnie odpowiedź na to posłanie Chrystusa. “Ja was posyłam” – “gotów!”.(...)Musicie być mocni w wierze! Chrystus na was liczy i wzywa was do wielkich rzeczy. Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i broncie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na wasi potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM. Wszak waszym hasłem jest zawołanie: “Przez cnotę – naukę – pracę służyć Bogu i Ojczyźnie!”. “Gotów!”
                                                                                                                                         Watykan, Wielka Sobota, 15 kwietnia 1995r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz